extreme

adj 1 kabisa, mno ~ cruelty ukatili mno to the ~ left kushoto kabisa. 2 (fig) -a kuzidi kiasi, bila kadiri ~ views mawazo yasiyo na kadiri. n 1 mwisho, kipeo. extreme unction n Mpako wa Mwisho. 2 (pl) sifa zenye kutofautiana sana love and hate are ~ upendo na chuki ni sifa zinazotofautiana sana. go to ~s vuka mpaka, zidi. extremely adv. extremist n mtu asiye na kadiri, mtu mwenye siasa kali sana. extremism n siasa isiyo na kadiri. extremity n 1 ncha, kikomo, mwisho. 2 upeo (hasa wa mateso au huzuni). 3 (pl) mikono na miguu. 4 (pl) vitendo vya kikatili (vya kulazimisha utii, kulipiza kisasi, n.k.).