extraordinary

adj 1 -a ajabu, -a pekee, -sio -a kawaida. ~ beauty n uzuri wa pekee. 2 (irregular) -a dharura. ~ meeting n mkutano wa dharura. 3 maalum. ambassador ~ n balozi wa ziada. extraordinarily adv.