extra

adj -a ziada, -a nyongeza. ~ fare n nauli ya ziada adv zaidi sana, zaidi na zaidi. ~ special n zuri mno try ~ hard jitahidi zaidi na zaidi (kuliko kawaida). n 1 ziada music is an ~ at our school muziki ni somo la ziada shuleni kwetu. 2 (film) mwigizaji mdogo, mwigizaji wa ziada. 3 (of newspaper) toleo maalum pref. -a nje, -a ziada.