extol

vt sifu sana, tukuza ~ somebody to the skies tukuza mtu sana.