extinguish

vt 1 zima. 2 komesha, fisha. 3 futa. ~ debt futa deni. fire ~er n. kizimamoto. extinct adj 1 (of species, ect) -liokufa, -liokwisha, -siopo sasa. 2 -liozimika extinct volcano zaha/volkano zimwe. extinction n 1 kufa, kukomesha, kufisha. 2 kuzimika, kuzima.