expulsion

n ~ (from) ufukuzaji, utoaji the ~ of students from this college ufukuzaji wa wanachuo kutoka kwenye chuo hiki.