expose

vt 1 (uncover) weka/acha wazi, funua ~ to danger hatarisha ~ food funua chakula. 2 (disclose) fichua; kashifu. 3 (display) onyesha (bidhaa, n.k.). 4 (photo) ingiza mwanga. 5 ~ oneself onyesha sehemu za siri za mwili hadharani. n 1 muhtasari wa jambo fulani. 2 ufichuaji kashfa. exposition n 1 ufafanuzi, ufasiri; maelezo. 2 (abbr expo) maonyesho ya kimataifa. expositive adj. exposure n 1 mfichuo. 2 kuwa wazi indecent exposure kuwa uchi hadharani. 3 (photo) picha exposure meter kipima mwanga. 4 mwelekeo (wa chumba au nyumba).