exponent

n ~ (of) 1 mfasiri, mwakilishi, mtetezi. 2 namba kipeo. exponential adj. ~ial function n kipeo husisho.