explore

vt 1 talii, tafiti, peleleza. 2 chungua; gundua; chunguza. explorer n mpelelezi; mgunduzi; mchunguzi, mtafiti the ~rs preceded the colonialists wapelelezi waliwatangulia wakoloni.