explode

vt,vi 1 (blow up) lipua; lipuka. 2 (of feelings) bubujik(w)a ~ with anger hamaki ~ with joy bubujikwa furaha. 2 (of an idea, theory) tangua, lima, haribu. explosion n 1 mlipuko gas explosion mlipuko wa gesi. 2 explosion (of) (of feelings) kupandwa (na jazba; uanguaji kicheko, n.k.). 3 mfumuko, ongezeko kubwa la ghafla (agh. la watu, magonjwa n.k.). explosive adj -enye kulipuka explosive issue suala nyeti. n kilipukaji high explosive baruti kali. explosively adv.