expire

vi 1 (of a period of time) isha, malizika, fikia mwisho his duty ~s today zamu yake inaisha leo. 2 (liter) fa. expiration n 1 (formal) upumuaji, utoaji pumzi. 2 expiration (of) mwisho, kwisha, kumalizika (kwa). expiratory adj -a kupumulia. expiry n expiry (of) mwisho, kwisha, kumalizika (kwa muda fulani). expiry date n tarehe ya mwisho kutumika.