expend

vt 1 ~ something on/upon something/in doing something tumia (fedha, nguvu, akili, fikira, n.k.). 2 maliza, tumia yote. expendable adj -enye kutolewa mhanga the general considered his troops ~ able jenerali aliona kwamba majeshi yake yanaweza kutolewa mhanga. expenditure n 1 matumizi, harija, gharama. capital ~iture n matumizi wekezi. recurrent ~iture n matumizi ya kawaida. revenue ~iture n matumizi ya mapato. 2 kiasi cha matumizi. expense n 1 gharama, harija. at the expense of kwa kusabilia/kuchuuza kwa hasara ya, kwa gharama ya spare no expense fanya bila kujali gharama, usijali gharama! at somebody's expense kwa gharama/fadhila ya; (fig) dhidi ya we had a good laugh at his expense tulicheka dhidi yake. put somebody to the expense of hasiri, ingiza gharama. free of expense isiyo gharama expense account hesabu ya matumizi. 2 (pl) gharama. trading expenses n gharama za biashara preliminary expenses gharama za mwanzo supplementary expenses gharama za ziada. expensive adj -ghali, -a bei kubwa. expensively adv expensiveness n.