expedite

vt (formal) himiza, harakisha. expeditious adj (formal) -a haraka, -enye kuwahi. expeditiously adv kwa wepesi, kwa haraka. expedition n 1 (formal) wepesi, haraka, hima. with expedition upesi (safari yenye lengo maalumu). 2 expeditionary force n kikosi cha jeshi kinachopelekwa vitani ugenini.