expatiate

vi ~ upon simulia kwa maneno mengi, eleza/andika kwa kirefu. expatiation n. expatiatory adj.