exclude

vt ~ (from) 1 (remove, shut out) toa, acha, tenga ~ him from the list mtoe katika orodha be ~d from achwa ~ from the mind ondoa katika mawazo. 2 (refuse) zuia ~ from membership of a club zuia mtu kuingia katika kilabu. exclusion n. excluding prep mbali na, kuondoa, bila ya excluding the children there were 20 people mbali na watoto kulikuwa na watu 20. exclusive adj 1 (of persons) nayejitenga (kwa kujiona bora), -siyechanganyika na wengine, pweke. 2 (of a group/society) maalum (kwa watu fulani tu). 3 -a pekee Dictionary making is not his exclusive employment utungaji kamusi si kazi pekee anayoifanya. 4 exclusive of pasipo, bila kuhesabu, mbali na. exclusively adv.