excess

n 1 ziada. an ~ of ziada ya. in ~ of zaidi ya kupindukia, kuzidi. to ~ mno, -a kupindukia. 2 (pl) excesses n maovu/matendo mabaya ya kupindukia; kujiachia. excessive adj kubwa mno; -a ziada, -liozidi. ~ luggage n mizigo yenye uzito uliozidi. excessively adv.