excelsior

n. (US) 1 alama ya ubora wa bidhaa. 2 takataka za randa (za kufungia vitu vinavyovunjika kwa urahisi k.m. kauri).