excel

vt,vi ~ (in/at) fanya vizuri kuzidi wengine, -wa bora kabisa, tia fora. excellence n. ~lence (in/at) ubora, uzuri. excellent adj bora sana, aali. excellently adv. Excelency n Mheshimiwa, Mtukufu. Your E~ lency Mheshimiwa.