exceed

vt 1 zidi, -wa zaidi ya. 2 vuka/pita (kiwango kilichowekwa). exceedingly adv mno.