exalt

vt 1 (promote) pandisha (cheo, hadhi). 2 (praise) tukuza sifu sana, kuza. exaltation n nderemo, furaha.