evict

vt ~ (from) fukuza mpangaji (kutoka shamba/nyumba kwa kutumia sheria). eviction n. ~ion order n hati ya kumfukuza mpangaji.