every

adj 1 kila. ~ thing pron kila kitu you have ~ reason to be happy una kila sababu ya kufurahi. 2 -ote she used ~ cent alitumia fedha zote he ate ~ single/last bit of the food alikula chakula chote. 3 ~ time adv kila mara. he comes late ~ time anachelewa kila mara. ~ one of them kila mmoja; wote (kwa jumla). in ~ way kwa kila hali. everybody/ one pron kila mtu. ~ day pron kila siku adj -a kawaida my ~ day clothes nguo zangu za kawaida. ~ where adv kila mahali. ~ now and again/ ~ now and then/~ so often mara moja moja. ~ bit as sawasawa kwa kila hali she's~ bit as intelligent as you ana akili sawasawa na wewe kwa kila hali.