event

n 1 tukio. in the natural/ normal/usual course of ~s kwa mfuatano wa mambo. 2 kutokea. 3 matokeo. at all ~s chochote kile kiwacho. in that ~ kama hivyo ndivyo. in the ~ kama inavyotokea. 4 shindano. eventful adj.