even

even

1 adj 1 (level) sawasawa, bapa. 2 linganifu, -enye urari. 3 (of temper) tulivu, -siokasirika kwa urahisi. 4 (of amounts, distances, values) imara, isiyobadilika be/get ~with somebody lipiza kisasi. ~ odds n matumaini sawa at an ~ pace kwa muda/mwendo usiobadilika. break ~ (colloq) -topata faida wala hasara. 5 sawa. an ~ chance n fursa sawa. ~ handed adj -a haki. 6 (of numbers) shufwa. ~ numbers n namba shufwa. ~ powers n vipeo shufwa vt sawazisha. make ~/~ up linganisha, sawazisha. evenly adv. evenness n.

even

2 adv 1 (used to invite a comparison between what happened and what might have happened) He never ~ opened the letters hata barua hakuzifungua kamwe ~ now she does not believe me hata sasa haniamini. ~ so hata hivyo. 2 ~ if/ though (to call attention to the extreme nature of what to follow) hata kama ~ if you die hata ukifa ~ if you go, it is all the same to me hata kama ukienda ni mamoja kwangu.

even

3 n (poet) jioni. evensong n Sala ya Jioni (kwa kabila la Kiingereza). eventide n (poet) jioni.