even

3 n (poet) jioni. evensong n Sala ya Jioni (kwa kabila la Kiingereza). eventide n (poet) jioni.