evade

vt 1 (of a blow, attack, obstacle) epa, epuka. 2 (of duty) kwepa, tega. ~ paying tax kwepa kulipa kodi. evasion n 1 kuepa, kukwepa; werevu. 2 kisingizio, maneno ya kukwepa resort to evasions chenga, danganya. evasive adj -a kuepaepa, -a kukwepa. evasively adv. evasiveness n.