euphoria

n wingi wa furaha, hali ya kufurahia. euphoric adj.