euphemism

n usafidi, tasifida: (mifano ya) matumizi ya maneno ya staha badala ya yale yenyewe k.m. aga dunia badala ya kufa. euphemistic adj. euphemistically adv.