etiology

n (med) elimu ya chanzo cha magonjwa; utoaji wa sababu za magonjwa.