eternal

adj 1 -a milele, -a daima ~ life uzima wa milele. 2 (colloq) isiyoisha. the ~ triangle n mgogoro wa mapenzi ya wawili kwa mmoja n 1 the E~ n Mungu. 2 kitu kinachodumu milele. eternally adv. eternity n 1 milele, daima dawama, (the next world) ahera, kuzimuni. 2 an eternity n muda mrefu. 3 (pl) ukweli wa milele.