esteem

vt 1 (formal) sharifu, enzi, tukuza. your ~ed letter barua yako tukufu. 2 (consider) ona, chukulia ~ it a privilege ona/chukulia jambo kuwa ni heshima. n taadhima, enzi. estimable adj -a kusifiwa. estimation n 1 heshima, sifa be held in high estimation tukuzwa, heshimiwa sana. 2 estimation (judgement) maoni, tafkira in my estimation kwa maoni yangu.