essence

n 1 asili; nafsi; dhati; hali. 2 (extract, perfume) uto; uturi; marashi; (domestic science) ariki. 3 moyo, kiini, kitovu ~ of the matter kiini/kitovu cha jambo time is the ~ of the contract muda au wakati ndio kiini cha mkataba. essential adj 1 -a lazima, muhimu it is essential that ni muhimu kwamba. 2 -a msingi. essentials n (usu pl) mambo ya msingi, mambo muhimu. essentially adv kimsingi.