espresso

n ~ coffee n kahawa inayote-ngenezwa kwa mvuke mkali, spreso. esprit n (F) uchangamfu, werevu. ~ de corps n moyo wa mshikamano, kupenda, kusitawisha na kuheshimu jamii au shirika.