espalier

n 1 mitambazi; mimea inayotambaa kwenye uchaga. 2 uchaga ambamo mimea hutambaa.