err

vi (formal) kosa, potoka it is better to ~ on the side of mercy afadhali kuwa mwingi wa huruma kuliko kuwa mwingi wa mateso. erroneous adj -enye kosa, -sio sahihi. ~oneusly adv. ~oneusness n kosa. spelling ~ors n makosa ya tahajia clerical ~ kosa la maandishi. ~or less adj -siokosa/waa. in ~or kwa makosa. erratic adj 1 (of person or his behaviour) -siotabirika, -enye kukosakosa. 2 -potovu; (of things, e.g. a clock) -enye mwendo usioaminika. erratically adv. ~ atum n kosa (katika uandikaji au uchapaji) an ~atum slip karatasi yenye orodha ya makosa katika kitabu.