erect

adj -a kusimama wima. erectly adv. erectness n. vt 1 (construct) jenga, unda. 2 simamisha, simika. erectile adj (physiol) -a kuweza kusimika/ kudinda/kusimama/kuwa gumu/ kutanua mishipa ya damu. erection n 1 usimikaji, usimamishwaji; (physiol) kusimika/kudinda dhakari/ kinembe. 2 ujenzi; jengo. erector n mtu/chombo kinachosimika/ simamisha kitu fulani.