erase

vt futa, pangusa. erasable adj -enye kufutika. eraser n kifutio. erasure n mfuto.