equivalent

n adj 1 ~ (to) -a kulingana, sawa, -linganifu, mamoja. ~ equations n milinganyo sawa. ~ sets n seti sawa. 2 kisawe. equivalence n usawa, ulinganifu.