equip

vt ~ (with) tayarisha, andaa, zatiti. equipage n (former times) zana za safari, gari na masaisi. equipment n 1 (collective noun) vifaa. 2 uwekaji/ maandalizi ya vifaa.