equable

adj 1 (of climate) sawasawa, -siobadilikabadilika an ~ climate hali ya hewa isiyobadilikabadilika. 2 (of persons) he has an ~ temper habadilikibadiliki (kitabia). equably adv.