epitome

n 1 kifano. 2 muhtasari, ufupisho wa habari. epitomize vt 1 fanya muhtasari. 2 -wa kifano cha.