episode

n tukio/kisa katika mfululizo wa matukio. episodic adj.