envy

n husuda, wivu, kijicho out of ~ kwa wivu, kwa uhasidi filled with ~of me/at my success jaa kijicho kwa mafanikio yangu, wanatoa kashfa yote kwa sababu ya kijicho tu. vt onea husuda, husudu, onea wivu; tamani (mali au haki ya mwingine) I ~ you na kuonea wivu I ~ your good fortune nakuonea kijicho kwa bahati yako nzuri, ninahusudu bahati yako. envious adj -enye kijicho. (to) make somebody envious fanya aone kijicho. enviable adj 1 -a kuleta wivu, -a kulilia ngoa. 2 -a kufanikiwa sana, a kuhusudiwa. 3 -enye husuda; hasidi.