entree

n (F) 1 ruhusa/haki ya kuingia. 2 (course of meal) chakula kinacholetwa baada ya kula samaki na kabla ya nyama.