entitle

vt 1 (be ~d) itwa, -wa na jina a book ~d "Mashetani" kitabu kinachoitwa Mashetani. 2 ~d to do something -pewa haki (ya) you are not ~d to have an office car huna haki ya kuwa na gari la kazini. entitlement n.