enthral

vt 1 vutia sana/kabisa furahisha sana. 2 fanya mtumwa, tia utumwani; (usu fig) teka ~led by woman's beauty tekwa na uzuri wa mwanamke.