entertain

vt 1 ~ (to) kirimu, karibisha. 2 burudisha (to) ~ angels unawares kuwakaribisha wakuu bila kuwafahamu. 3 ~ (with) pendeza, furahisha. 4 (consider) wa tayari kufikiria, kuridhia, kuwazia ~ an appeal kubali kusikiliza rufani ~ an illusion kuwaza na kuwazua juu ya jambo lisilowezekana, kufurahia kama kwamba linawezekana. entertainment n takrima; burudani. ~ment allowance n jamala/takrima. entertaining adj -a kupendeza, -a kufurahisha. entertainingly adv. entertainer n.