entente

n (F) maelewano. ~ cordiale n maelewano (hasa kati ya serikali mbili).