entail

vt ~ (on) lazimisha, fanya iwezekane, hitaji, taka; (leg) weka wakfu. n wakfu.