enough

adj -a kutosha. more than ~ mno, zaidi ya kiasi cha kutosha n kadiri ya kutosha have ~ shiba, tosheka, kinai ~ is as good as a feast shibe ni sawa na karamu. be ~ tosha adv kiasi cha kutosha/kufaa has been good ~ to give me kwa hisani yake amenipa it is ~ basi! sure ~ kama tulivyotazamia. oddly/ strangely ~ kwa ajabu, ni ajabu kwamba.