engross

vt 1 (occupy, absorb) (usu pass) jishughulisha sana na he was ~ed in his work aliizamia kabisa kazi yake; (active) shughulisha, vuta. 2 vt (legal) andika (k.m. hati ya kisheria) kwa maandishi makubwa au kwa mtindo rasmi wa kisheria. engrossment n. engrossing adj -a kuvutia sana.